ព័ត៌មានថ្មីពីរោងភាពយន្តលេជេន! សម្រាប់លោកអ្នកដែលជាហេ្វនរបស់រោងភាពយន្តលេជេនផ្ទាល់ បានជ្រាបច្បាស់ណាស់ថារោងភាពយន្តលេជេនយើងខ្ញុំតែងតែមានអ្វីថ្មីៗពិសេសៗមកជូនដល់លោកអ្នកជានិច្ច។​ តើចង់ដឹងឬទេថាពោតលីងដែលចេញថ្មីសម្រាប់ខែថ្មីនេះមានរសជាតិអ្វី? ជាពោតលីងរសជាតិធូរេន? មែនទែនរឺក៏ លេងសើច? ធ្លាប់គិតដែរឬក៏អត់ថា​តើ ពោតលីងធូរេន មានរសជាតិដូចម្ដេច?

Duran Pop-Corn
Duran Pop-Corn

សម្រាប់លោកអ្នកដែលចូលចិត្តរសជាតិធុរេនទាំងអស់ប្រាកដជាពេញចិត្តសម្រាប់ពោតលីង ចេញថ្មីរសជាតិនេះ។​  រោងភាពយន្តលេជេនបាននាំមកជូននូវ ពោតលីងដែលពិសេសជាងគេ ហើយចំនួនមានកំណត់ ដែលនឹងមានដាក់លក់នៅខែមេសា មួយខែតែប៉ុណ្ណោះ។ អាចមកជាវពោតលីងរសជាតិធូរេននេះពីគ្រប់សាខានៃរោងភាពយន្តលេជេន ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា តទៅ។

តោះ មកសាកល្បងរសជាតិថ្មីនេះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចំនួនមានកំណត់ណា៎!
អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!!!
#LetsGoLegend