មួយរយះនេះតារាចំរៀង Adda បានមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងដោយសារសំលេងដ៏ក្រអួនក្រអៅរបស់នាង បូករួម ទាំង គ្រប់បទរបស់នាងគឺជាបទ Original និពន្ធតាក់តែង យ៉ាងសំរិតសំរាំង ជាមួយក្រុមការងារ របស់នាង ថែម ទៀតផង ហើយកាន់តែមិនសរសើរមិនបាននោះគឺ រាល់បទរបស់នាង គឺសុទ្ធ តែចាក់ជ្រៅ ចិត្តយុវវ័យយ៉ាងខ្លាំង ។

Adda Facebook Page
Adda Facebook Page
Adda Facebook Page
Adda Facebook Page
Adda Facebook Page
Adda Facebook Page

មោះកុំចាំយូរ ស្តាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា?

ប្រភពពី YouTube Channel Adda Angel