កម្មវិធី​នេះ​ឈ្មោះ​ថា Boomerang From Instagram វា​អាច​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​សប្បាយ​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​លើស​ពី​អ្វី ដែល​អ្នក​មិន​បាន​រំពឹង​ទុក​។​ ​វា​អាច​អោយ​លោក​អ្នក​បង្កើត​វី​ដេ​អូ​ខ្នាត​តូច​ដែល​ចាប់រ​ង្វិ​ល​ជុំ​បាន​ត្រឡប់ មក​វិញ​បន្ទាប់ មក​អ្នក​អាច​ចែករំលែក​វា​ជាមួយនឹង​មិត្តភក្តិ​របស់​អ្នក​បាន​ថែម​ទៀត​ផង​។
Boomerang-instagram
Boomerang-instagram
Boomerang-instagram
Boomerang-instagram
Boomerang-instagram
Boomerang-instagram

ជក់ចិត្តម៉ង សាក​លេងកម្មវិធីនេះជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមើល៍…

 

Download App នេះទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ Link ខាងក្រោម:

  • សំរាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ iOS៖ ចុចទីនេះ
  • សំរាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ Andriod៖ ចុចទីនេះ

ប្រភពពី YouTube Channel Crossing the Vector Line