ថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់មាត់ទៀតហើយ! ហាង ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ បើកសាខាថ្មីបញ្ចុះតម្លៃ២០%ភ្លាមហ្មង ចាប់ថ្លឹងៗ ឃ្លានអីចាប់ហ្នឹងទៅ អត់មានអ្វីត្រូវពិបាកទៀតទេ មានជម្រើសទាំងសាច់ ទាំងគ្រឿងសមុទ្រ ចាប់ដាក់ដោយសេរី លក់គិតជាគីឡូ ចាប់ថ្លឹងៗ មានទាំងទឹកស៊ុប មានទាំងចង្រ្កានអាំងសាច់ម៉ាអ៊ែម គ្រាន់តែឃើញឃ្លានបាត់ហើយ។

ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ

បទពិសោធន៏ប្លែក ថ្មីជាមួយស៊ុបថ្លឹងគីឡូមួយនេះមានការគាំទ្រជាច្រើនពីសំណាក់ភ្ញៀវធ្វើឱ្យហាង ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ អាចពង្រីកសាខាទី៣របស់ខ្លួន នៅក្រោយសាលាសន្ធម៉ុក ផ្លូវ 150 ហើយជាមួយគ្នានេះដែរដើម្បីផ្តល់ឱ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលតែងតែគាំទ្រកន្លងមក សម្រាប់សាខាថ្មីទី៣នេះ ហាងមានការលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេស ២០% ពេញមួយសប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី 03 ដល់ថ្ងៃទី 09 ខែឧសភា ឆ្នាំ2018 ។ និយាយទៅស្រួលញុាំណាស់គ្រប់សាខាទាំងអស់គឺ បើលោកអ្នកចង់ញុាំចាប់ថ្លឹងៗ ហើយបើរសជាតិវិញឆ្ងាញ់ពិសា​ លោកអ្នកចង់ញុាំស៊ុបក៏បាន សាច់អាំងក៏បានអាចជ្រើសរើសបានតាមការចូលចិត្ត កាត់3សាសន៍ ។

ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ

ហើយកាន់តែពិសេសសម្រាប់សាខាថ្មីក៏មានទីតាំងធំទូលាយ និង​ចំណត​យានជំនិះ​ងាយស្រួល​សម្រាប់​ភ្ញៀវផងដែរ។ បើដឹងកន្លែងឆ្ងាញ់កន្លែងស្រួលញុាំហើយប្រាប់មិត្តភក្រតៗគ្នាផង ក្រែងមានអ្នកមិនទាន់ដឹង ដើម្បីអោយគាត់បានសាករសជាតិនៃស៊ុបថ្លឹងគីឡូ ហើយមានមិនពិបាកនោះទេព្រោះហាង ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូមានរហូតដល់៣សាខា ចឹងស្រួលទេរកសាខាណាដែលក្បែរផ្ទះលោកអ្នកទៅមិនពិបាកជិះហត់។

ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ

បញ្ចាក់៖ ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ មានតែសាខាទី៣ប៉ុណ្ណោះ សាខាសន្ធមុខ ប្រញាប់ឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី 03 ដល់ថ្ងៃទី 09 ខែឧសភា ឆ្នាំ2018 ។ ជិតដល់ម៉ោងចេញពីធ្វើការល្មម តោះចាំកាលទៀត!
ចាប់បើកលក់ចាប់ពីម៉ោង 3រសៀល ដល់ម៉ោង 10យប់។

ហាង ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ
ទូរស័ព្ទ៖  010 62 62 06 / 012 900 404
សាខាទី1 ៖ ទីតាំង កោះពេជ្រ
សាខាទី2 ផ្លូវឧកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធី ខណ្ឌសែនសុខ ជិតផ្សារទំនើប AEON MALL II
សាខាទី3 ក្រោយសាលាសន្ធម៉ុក ផ្លូវ150  បេីកថ្ងៃនេះហើយ!

វីដេអូ

ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូ

ញាុំម៉ាសប្បាយ! ចាប់ថ្លឹងៗ ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូចូលចិត្តញាំមួយមុខណាដែរ! ឃ្លានអីចាប់ហ្នឹងទៅ អត់មានអ្វីត្រូវពិបាកទៀតទេ មានជម្រើសទាំងសាច់ ទាំងគ្រឿងសមុទ្រ ចាប់ដាក់ដោយសេរី លក់គិតជាគីឡូ ចាប់ថ្លឹងៗ មានទាំងទឹកស៊ុប មានទាំងចង្រ្កានអាំងសាច់ម៉ាអ៊ែម…អានបន្ត៖ https://kspg.tv/article/25262ហាង ស៊ុបសាច់អាំងបង្កងយក្សគីឡូទូរស័ព្ទ៖ 010 62 62 06 / 012 900 404ទីតាំង៖ ផ្លូវឧកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធី ខណ្ឌសែនសុខ ជិតផ្សារទំនើប AEON MALL II

បាន​បង្ហោះ​ដោយ Facetaste នៅ 5 មេសា 2018