លោកអ្នកដែលជាហេ្វនរបស់រោងភាពយន្តលេជេនដែលនឹងកំពុងប្រើប្រាស់នូវកាតសមាជិកលេជេនទាំងអស់ឥលូវនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការទិញសំបុត្រកុនតាមរយៈអនឡាញបាន ដោយពុំបាច់អញ្ជើញមកជាវផ្ទាល់ដល់ទីតាំង ឬធ្វើការតម្រង់ជួររង់ចាំទៀតនោះទេ​ លោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសនូវជួរ ជាមួយនឹងកៅអីទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលចង់បាន។ សម្រាប់លោកអ្នកដែលមិនទាន់មានកាតសមាជិក អាចរកជាវបាននៅគ្រប់សាខាទាំងបួនរបស់រោងភាពយន្តលេជេន។

ជាងនេះទៅទៀតលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមពីកាតសមាជិករបស់លោកអ្នកទៀតផង៖
+ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% នូវរាល់ការទិញសំបុត្រកុន
+5% បន្ថែមសម្រាប់រាល់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់
+ទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃ 10% រាល់ការចំណាយទៅលើការទិញភេសជ្ជៈ និងអាហារនៅរោងភាពយន្តលេជេន។

តោះ! នៅចាំអីទៀត? ងាយៗ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែមានកាតសមាជិកលេជេនក្នុងដៃតែប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!

Click here to visit our official website: https://www.legend.com.kh/