ហើយមានដឹងអត់ហ្នឹង? សិស្ស និស្សិតសាលាIFL​ ,RUPP​ ,តិចណូ រួមទាំងបុគ្គលិក Manulife​ ពេលទៅញាុំអីនៅហាង Coffee Today-IFL គ្រាន់តែបង្ហាញកាតសិស្ស ឬកាតសំគាល់ខ្លួនភ្លាមលោកអ្នកនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃជូន២០%ភ្លាមៗ​ ហើយឡើងអ៊ែមហ្មង​ នៅចាំយូរដល់ណាទៀត មានកាហ្វេឆ្ងាញ់ មានម្ហូបញាុំថ្មីៗឆ្ងាញ់មាត់ថែមទៀតផង​។

Coffee Today-IFL Branch
Coffee Today-IFL Branch
Coffee Today-IFL Branch
Coffee Today-IFL Branch
Coffee Today-IFL Branch
Coffee Today-IFL Branch

ហាង Coffee Today ដែលមានច្រើនសាខារួចមកហើយ​ និងមានអតិថិជនទទួលស្គាល់អំពីរសជាតិឆ្ងាញ់​ទាំងកាហ្វេ​ និងអាហារញុាំឆ្ងាញ់ៗជាច្រើន ហើយថ្មីៗនេះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនសម្រាប់សាខា Coffee Today-IFL បានផ្តល់ជូននៅការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសសម្រាប់សិស្ស និស្សិត IFL​ ,RUPP​ ,តិចណូ រួមទាំងបុគ្គលិក Manulife ដោយគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញកាតសំគាល់ខ្លួនដែលនៅមានសុពលភាពមកជាមួយលោកអ្នកអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើភេសជ្ជៈ  ២០%ភ្លាមៗ ហើយការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសម្រាប់តែសាខា Coffee Today-IFL ប៉ុណ្ណោះ ហើយការបញ្ចុះតម្លៃមានរយៈពេល១សប្តាហ៍ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី០៧​ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨នេះ។

Coffee Today-IFL Branch
Coffee Today-IFL Branch
Coffee Today-IFL Branch
Coffee Today-IFL Branch
Coffee Today-IFL Branch
Coffee Today-IFL Branch

ហើយសម្រាប់សាខា ​Coffee Today-IFL ក៏ទើបនិងបន្ថែមនៅមុខម្ហូបថ្មីៗជាច្រើនមុខ​ គឺសុទ្ធតែប្លែកៗ គួរអោយចង់ញាុំណាស់ ​បើនិយាយលោកអ្នកដែលចូលទៅញុាំកាហ្វេនៅហាង ​Coffee Today ដើម្បីជួបពិភាក្សាការងារ ឬធ្វើការងារសាលាហើយរវល់មិនអាចទៅក្រៅបានគឺថាអត់អីពិបាកទេ ព្រោះនៅក្នុងហាងផ្ទាល់គឺមានមុខម្ហូបញុាំច្រើនណាស់ ​មិនបាច់ទៅក្រៅនាំតែហត់ កម្មង់ញុាំបានម៉ាឆ្ងាញ់ ធ្វើការបណ្តើរញុាំបណ្តើរ មានអ្វីត្រូវពិបាកទៀតនោះ ហើយដូចដែលប្រាប់ចឹងបើលោកអ្នកជាសិស្ស និស្សិត ឬក្រុមហ៊ុនដូចដែលរៀបរាប់ខាងលើគួរតែប្រញាប់ទៅព្រោះការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានកំណត់ តោះៗ​ ។

បញ្ចាក់ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសម្រាប់តែសាខា ​Coffee Today-IFL ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់តែភេសជ្ជៈ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី០៧​ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨នេះ។

 

ហាង ​Coffee Today-IFL Branch
លេខទូរស័ព្ទ៖ 070 84 94 55
ទីតាំង៖ ទល់មុខសកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ ភ្នំពេញ ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សី

វីដេអូ