មើលកុននៅរោងភាពយន្តលេជេននឹងទទួលបានកាតាបខ្សែរបស់រឿង Deadpool2

0
1235

អ្នកណាខ្លះដែលជាហ្វេនរបស់ Deadpool? តើលោកអ្នកមានបានដឹងឬទេថាកាតាបខ្សែ រឺ Drawstring Bag ដែលមានរូបអាយដលរបស់អ្នកមានដាក់នៅតាមសាខារបស់រោងភាពយន្តលេជេនហើយ!
ចង់ដឹងថាតើធ្វើម៉េចបានអត់? លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការជាវសំបុត្រកុនរឿង Deadpool វគ្គ ២
ធម្មតាចំនួន៥សន្លឹក រឺ Diamond Class ចំនួន ៣សន្លឹក នៅរោងភាពយន្តលេជេននឹងទទួលបានកាតាបដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ១ភ្លាមៗ! សម្រាប់សំបុត្រមានដាក់លក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយ នៅគ្រប់រោងភាពយន្តលេជេន!

អ្នកប្រើប្រាស់កាតសមាជិករបស់លេជេន និង Pi Pay ក៏អាចចូលរួមកម្មវិធីនេះបានដែរ។
ជិតអស់ហើយ ដូចនេះរួសរាន់ឡើង ព្រោះកាតាបនេះចំនួនមានកំណត់។
អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!!!
#LetsGoLegend