បើ​និយាយ​ពី តែ អ្នក​ប្រាកដជា​នឹកឃើញ​ក្លិនដ៏ប្រហើរ​របស់​វា​ជា​ក់​ជា​មិន​ខាន ជា​ពិសេស​សំរាប់​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​គឺ​ តែ​បៃតង​តែ​ម្តង​។​ ការ​ផឹក​តែ​ជុំ​គ្នា និយាយ​ពី​នេះ​ពី​នោះ ជា​អ្វី​ដែល​មនុស្ស​បច្ចុប្បន្ននិយម​ធ្វើ​។ តែ​ពួក​គេ​មិន​បានដឹង​ថា តែ​បៃតង​មានគុណ​សម្បត្តិ​អស្ចារ្យ​យ៉ាងណា​ទេ​។ បើ​ចង់​ដឹង​ច្បាស់ សូម​ទស្សនា​វិ​ដេ​អូ​ខាងក្រោម​៖

greentea-01
Green Tea
greentea-02
Green Tea