ម៉ោង​នេះ​ពេល​នេះ​អាច​មាន​អ្នកខ្លះ​ ​ធុញថប់​ពី​ការងារ ចឹ​ង​មោះ​! សំរួល​អារម្មណ៍​តិច​សិន ជាម​ួ​យ​ក្រុមការងារ KSPG.TV នឹង​បង្ហាញ​នៅ​វី​ដេ​អូ​ថ្មី​របស់ តុក្កតា Larva ដែល​មាន​លក្ខណៈ​កំប្លែង​។ វគ្គ​ថ្វី​នេះ គឺ​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ភាព​ចំលែក​ផ្សេង​របស់​តុក្កតា Larva​។ ពេល​ខ្លះ គឺ​ពួក​គេ​មានកំ​លាំង​ខ្លាំង ចេះ​ប្តូរ​វិញ្ញាណ និង​ចេះ​ប្រើ​សីល​ទៀត​ផង​។ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ឆាក​ទាំងអស់ គឺ​ពោល​ពេញ​ទៅ​ដោយ​ការ​កំប្លែង​។ អាស្រ័យ​ដូច្នេះ បើ​បងប្អូន​ចង់​ដឹង​ថាវ​គ្គមាន​ភាព​កំប្លែង​យ៉ាងណា សូម​មើល​នៅ​វី​ដេ​អូ​ខាងក្រោម​៖