យើង​បានដឹង​ហើយ​ថា Samsung Galaxy S7 and S7 Edge សុទ្ធ​សឹង​ជា Smart Phone ដែលមាន​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប​ៗជាច្រើន ពិសេស​សម្រាប់​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​ថតរូប ព្រោះ​កាម​ម៉េ​រា​ខាងក្រោយ​របស់​វា​មាន​ទំហំ 12 មេ​ហ្គា​ភិ​ច​សែ​ល អាច​ថតរូប​បានច្បាស់​ល្អ​ទោះបី​មិន​មាន​ពន្លឺ​គ្រប់គ្រាន់​ក៏​ដោយ​។

Lens Cover
Lens Cover
Lens Cover
Lens Cover

ហើយ​ឥឡូវ​កាន់តែ​ពិសេស​ទៅ​ទៀត ក្រុមហ៊ុន Samsung បាន​បង្កើត Lens Cover សម្រាប់​បំពាក់​នៅ​លើ Samsung Galaxy S7 and S7 Edge ដើម្បី​ថតរូប​កាន់តែ​ច្បាស់​ថែម​មួយ​កំរិត​ទៀត សម្រាប់​អ្នក​ដែលចូលចិត្តថតរូប​។

Lens Cover
Lens Cover
Lens Cover
Lens Cover