ប្រាកដចិត្តអត់ថា​ការលាងមុខរាល់ថ្ងៃត្រឹមត្រូវ?

Double Cleansing

0
979

ផ្ទៃមុខជាផ្នែកមួយដែលងាយទទួលរងនូវភាពកខ្វក់ដោយសារធូលីនិងសារជាតិពុលផ្សេងៗតាមរយៈបរិយាកាសក៏ដូចជា make up​ ការលាងមុខតាមបែបធម្មតារាល់ថ្ងៃមិនអាចប្រាកដចិត្តបានឡើយថាត្រឹមត្រូវ។ ​ថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំពីវិធីក្នុងការលាងសំអាតស្បែកមុខតាមបែប Double cleansing ដែលយើងអាចប្រាកដចិត្តថាស្បែកមុខគ្មានភាពកខ្វក់ទៀតទេ។ខាងក្រោមនេះជាវិដេអូបង្ហាញពីវីធីសាស្រ្តក្នុងការលាងមុខតាមបែប Double Cleansing

វីដេអូ៖ 

Double Cleansing – Skin Care

ប្រាកដចិត្តអត់ថាលាងមុខរាល់ថ្ងៃត្រឹមត្រូវនិង ស្អាតល្អហេីយ? មកសាកមេីលតិចនិកdouble cleansingសិនបានដឹងថា លាងធម្មតាៗមិនគ្រប់គ្រាន់ទេណា!#Kesorkolkspg #Skincare #Faceclean #Routine #Kelly

បាន​បង្ហោះ​ដោយ Kesorkol នៅ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 8 មីនា 2018