អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានដឹងហើយថាក្រមួន​ Vaseline ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលប្រេះមាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព តែអ្នកប្រហែលជាមិនដែលដឹងទេថាវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន ជាពិសេសសម្រាប់សុភាពនារីគ្នុងការថែរក្សាសម្រស់។​ បើចង់ដឹងច្បាស់ថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណា ទស្សនាវីដេអួខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។

ប្រភព YouTube Channel Ngoc Pham