ការធ្វើម៉ូតសក់បែបសាមញ្ញៗជាមួយកន្សែង កំពុងតែមានភាពពេញនិយមសម្រាប់សុភាពនារីនាសម័យនេះ។ មិនត្រឹមតែមានភាពងាយស្រួល ចំណេញពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងធ្វើអោយកាន់តែស្រស់ស្អាតមួយកម្រិតទៀត។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីធ្វើម៉ូតសក់បែបសាមញ្ញមួយចំនួនដែលស្រស់ស្អាតសម្រាប់សុភាពនារីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ក៏ដូចជាទៅសាលារៀនបានថែមទៀតផង។

photo pinterest
photo pinterest
photo pinterest
photo pinterest
photo pinterest
photo pinterest
photo pinterest
photo pinterest
photo pinterest
photo pinterest
photo pinterest
photo pinterest