គិតពីការញាំុអាហារពេលព្រឹក ច្បាស់ណាស់​ប្រាកដជាគិតដល់ការញាំុបាយ ញាំុគុយទាវ ចុះបើគុយទាវដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ហើយប្រហិតសាច់គោដែលធ្វើដោយផ្ទាល់ គ្មានជាតិគីមីទៀត ចង់ញាំុអត់? ពីហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨​​ មានទាំងអាហារពេលព្រឹក ពេលថ្ងៃត្រង់ និងពេលល្ងាច ជាមួយមុខម្ហូបយ៉ាងច្រើនសម្បូរបែប។

ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨

ចំពោះអាហារពេលព្រឹកពី ហាង លីម​ម៉េងជូ ១៦៨​​ មានបម្រើេជូននូវគុយទាវសាច់ជ្រូក គុយទាវសាច់គោ មីគាវ ខគោ​​​ ប្រហិតត្រី​ បាយ និង​ ជាពិសេសប្រហិតសាច់គោដែលម្ខាស់ហាង​បានធ្វើដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ គ្មានផ្ទុកនូវជាតិគីមី ព្រោះគ្រឿងផ្សំក្នុងការធ្វើសុទ្ធតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពភ្ញៀវហើយប្រកបទៅដោយអនាម័យ។ សម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ពីហាង  លីម​ម៉េងជូ ១៦៨​​ ក៏មានជាម្ហូបកម្មង់ និងពេលល្ងាច​មាន គុយទាវគ្រឿងក្នុងគោពិសេស និងគុយទាវក្រចកជើងគោ។

ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨

ពីហាង លីម​ ម៉េងជូ ក៏មានជាភេសជ្ចៈជាច្រើនមុខ​​ និងកាហ្វេដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ថែមទៀតផង។​​ បើចង់ញាំុគុយទាវ និង​ អាហារជាច្រើនជម្រើស ដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ កុំភ្លេចហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨ ដែលមានប្រហិតសាច់គោធ្វើដោយខ្លួនឯង គ្មានជាតិគីមី។​

ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨

ហាង លីម ម៉េងជូ ១៦៨
លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 2222 90/ 015 777 146
ទីតាំង៖ ដីឡូតិ៍ ១៨១ ផ្លូវ ១៨៣ សង្កាត់ ទំនប់ទឹក ខ័ណ្ឌ ចំការមន

វីដេអូ៖