កាន់តែពិសេសទៀតហើយ សម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់កាត VISA ទាំងអស់ រាល់ការជាវសំបុត្រកុននៅរោងភាពយន្តលេជេន លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃ១០% ព្រមទាំងទទួលបាន ឈុតកូកាកូឡា និងពោតលីងខ្នាតធម្មតា ចំនួន១ឈុតភ្លាមៗដោយឥតគិតថ្លៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញសំបុត្រកុន និងប្រើប្រាស់នូវកាត VISA របស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ជាក់ៈ កម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់តែអតិថិជនមកជាវផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ! សម្រាប់កាត VISA មួយអាចប្ដូរបានឈុតកូកាកូឡា និងពោតលីង បានតែមួយដង ក្នុងមួយសាខាប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយថ្ងៃ។
តោះ!! ចែករំលែកដំណឹងដ៏ពិសេសនេះទៅកាន់មិត្តភក្តិនិងគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទៅទស្សនារឿងនៅរោងភាពយន្តលេជេនទាំងអស់គ្នាណា៎!

#អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!
Click here to visit our official website: https://www.legend.com.kh