មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង

មកស្គាល់ភូមិជនជាតិដើមភាគតិចមួយ ដែលគ្រប់គ្នា មិនគួររំលងពេលបោះតង់ទៅលេងមណ្ឌលគិរី
ភូមិពូតាំង គឺជាកន្លែងទេសចរណ៍មួយ ដែលប្រជាជនភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិច ហើយភូមិនេះស្ថិតនៅលើជ្រលងភ្នំ ជុំវិញសំបូរទៅដោយទេសភាពព្រៃឈើ ភ្នំ និងពិសេសជាងនេះគឺថ្ងៃរះថ្ងៃលិចនៅទីនោះកប់សារី
#TofTon #TasteofFoodTasteofNature #Mundulkiri #Putang

?ជួយ Rate ផងណាបើបានទៅលេង
?ម្ហូប៖ អាកម៉្មង់អោយប្រជាជនធ្វើបាន ឬទិញពីក្រុងសែនមនោរម្យយកទៅ
?សេវាកម្ម៖ មានផ្ទះស្នាក់នៅទីនោះ
?តម្លៃ៖ តម្លៃសមរម្យ
?ទេសភាព៖ ស្អាតបែបព្រៃភ្នំ លាយឡំជាមួយផ្ទះជនជាតិ
?ការលេងកម្សាន្ត៖ ជិៈកង់លេជុំវិញភូមិ ទស្សនាកាសម្តែងរបាំរបស់ជនជាតិភាគតិច

មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង

?Recommend

?ពេលវេលាល្អ៖ ថ្ងៃរះម៉ោង ៦ដល់ម៉ោង៨ មេឃមានពណ៌ស្អាត និងម៉ោងថ្ងៃរៀបលិចម៉ោង៣ ទៅ៦
?ម៉ោងថតរបស់វីដេអូខាងក្រោម៖ ម៉ោង៣រសៀល
ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/gK4K1MdjHMM2

មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង
មណ្ឌលគិរី ភូមិពូតាំង

វីដេអូ

ភូមិជនជាតិដើមភាគតិច ភូមិពូតាំង មណ្ឌលគិរី

មកស្គាល់ភូមិជនជាតិដើមភាគតិចមួយ ដែលគ្រប់គ្នាគួរកុំរំលងពេលបោះតង់ទៅលេងមណ្ឌលគិរីភូមិពូតាំង គឺជាទេសចរណ៍មួយ ដែលប្រជាជនភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិច ហើយភូមិនេះស្ថិតនៅលើជ្រលងភ្នំ ជុំវិញសំបូរទៅដោយទេសភាពព្រៃឈើ ភ្នំ និងពិសេសជាងនេះគឺថ្ងៃរះថ្ងៃលិចនៅទីនោះកប់សារី #TofTon #TasteofFoodTasteofNature​ #Mundulkiri #Putang?ជួយ Rate ផងណាបើបានទៅលេង?ម្ហូប៖ អាកម៉្មង់អោយប្រជាជនធ្វើបាន ឬទិញពីក្រុងសែនមនោរម្យយកទៅ?សេវាកម្ម៖ មានផ្ទះស្នាក់នៅទីនោះ ?តម្លៃ៖ តម្លៃសមរម្យ?ទេសភាព៖ ស្អាតបែបព្រៃភ្នំ លាយឡំជាមួយផ្ទះជនជាតិ?ការលេងកម្សាន្ត៖ ជិៈកង់លេជុំវិញភូមិ ទស្សនាកាសម្តែងរបាំរបស់ជនជាតិភាគតិច?Recommend?ពេលវេលាល្អ៖ ថ្ងៃរះម៉ោង ៦ដល់ម៉ោង៨ មេឃមានពណ៌ស្អាត និងម៉ោងថ្ងៃរៀបលិចម៉ោង៣ ទៅ៦?ម៉ោងថតរបស់វីដេអូខាងក្រោម៖ ម៉ោង៣រសៀលផែនទី៖ https://goo.gl/maps/gK4K1MdjHMM2

បាន​បង្ហោះ​ដោយ My Land – ទឹកដីខ្ញុំ នៅ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 12 កក្កដា 2018