អ្នកណាមិនល្បី មិនស្គាល់ហាងស៊ុបចង្កាក់ Volcano ហាងដែលមានសាខាច្រើនរួចមកហើយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងនោះ ថ្មីៗនេះដើម្បីឱ្យមានជម្រើសដល់អ្នកពិសារ ម្ចាស់ហាងបានបន្ថែមសាខាថ្មីមួយទៀតគឺ ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាផ្លូវត្រសក់ផ្អែម ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ បាននាំមកជាមួយនៅការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅដល់ ២០%ពេញ១សប្តាហ៍ទៀត។

ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាផ្លូវត្រសក់ផ្អែម
ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាផ្លូវត្រសក់ផ្អែម

ហាង​ ស៊ុបចង្កាក់Volcano

ស៊ុបចង្កាក
ស៊ុបចង្កាក

សាខាថ្មីលើកនេះក៏ដូចសាខាថ្មីលើកមុន សម្រាប់សាខាបាត់ដំបង តែមួយប៉ុណ្ណោះ រយៈពេល១សប្តាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី៨ រហូតដល់ថ្ងៃ ១៤ ខែសីហា ២០១៨ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ២០%។ ហើយតម្លៃវិញត្រឹម១៥០០០៛ ប៉ុណ្ណោះក្នុង១ឆ្នាំងសម្រាប់ស៊ុបចង្កាក់, បន្លែ សាច់ ប្រហិត គ្រប់ប្រភេទ ១ចង្កាក់១៥០០៛ អាចថែមបាន និងជាពិសេសទៀតនោះ ឈុតស៊ុបមឹក3D, ឈុតស៊ុបឡាំងស៊ឹង និងឈុតសាច់អាំង មានតម្លៃ៤ម៉ឺនៗ ប៉ុណ្ណោះ។

ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាផ្លូវត្រសក់ផ្អែម
ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាផ្លូវត្រសក់ផ្អែម
ស៊ុបចង្កាក
ស៊ុបចង្កាក
ហាង​ ស៊ុបចង្កាក់Volcano
ហាង​ ស៊ុបចង្កាក់Volcano

និយាយទៅរសជាតិ និងតម្លៃ ស៊ីគ្នានិយាយរួមសមរម្យណាស់ ហើយនរណាៗ ក៏​ទ្រាំមិនទៅញ៉ាំស៊ុបចង្កាក់មិនបានដែរ ទោះអ្នកធ្លាប់ទៅ ឬមិនធ្លាប់ទៅអោយតែជិះកាត់ហាងពេលណា ទ្រាំមិនចង់សាកបានមិនបានទេ ព្រោះតែក្លិន​ឈ្ងុយ បង្ហើរក្លិនតាមផ្សែងរបស់ទឹកស៊ុប ហើយឃើញគេញ៉ាំពេញៗហាងទៀតរឹតតែចង់សាក។

ស៊ុបចង្កាក
ស៊ុបចង្កាក 

ហាង​ ស៊ុបចង្កាក់Volcano

ហាង​ ស៊ុបចង្កាក់Volcano ដូចដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានស្គាល់ហើយ មិនថាបើកដំណើរពេលណានោះទេ ភ្ញៀវចូលពេញៗតែម្តង ហើយអ្វីដែល នរណាៗ ក៏​ទ្រាំមិនទៅញ៉ាំស៊ុបចង្កាក់បាន ព្រោះតែក្លិន​ឈ្ងុយសាច់អាំង និងក្លិនតាមផ្សែងរបស់ទឹកស៊ុបសាច់ចង្កាក់ បើរសជាតិ​សាច់ចង្កាក់វិញ ញាុំជាមួយទឹកជ្រលក់គឺថារសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់ចឹងហ្មង។

ហាង​ ស៊ុបចង្កាក់Volcano
ហាង​ ស៊ុបចង្កាក់Volcano
ហាង​ ស៊ុបចង្កាក់Volcano
ហាង​ ស៊ុបចង្កាក់Volcano
ហាង​ ស៊ុបចង្កាក់Volcano
ហាង​ ស៊ុបចង្កាក់Volcano
ហាង​ ស៊ុបចង្កាក់Volcano
ហាង​ ស៊ុបចង្កាក់Volcano

និយាយទៅរសជាតិ និងតម្លៃ ស៊ីគ្នានិយាយរួមសមរម្យណាស់ ស៊ុប​ចង្កាក់​មួយឆ្នាំតែ ១៥០០០រៀល​តែ​ប៉ុណ្ណោះ សាច់​ក្ដៅៗ​ហុយៗ ជ្រលក់​ជា​មួយ​ទឹក​សៀង​ហឹរៗ​ឆ្ងាញ់​ជាប់​មាត់​ភ្លេច​មិន​បាន​ទេ។

បញ្ជាក់ៈ ការបញ្ចុះតម្លៃ២០% ពេញ១សប្តាហ៍នេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី08 ដល់ថ្ងៃទី 14ខែសីហា ឆ្នាំ2018

ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាផ្លូវត្រសក់ផ្អែម
ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាផ្លូវត្រសក់ផ្អែម

ហាងស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាផ្លូវត្រសក់ផ្អែម
Tel: 090 222 226 | 010 222 226
ទីតាំង៖ វិថីព្រះត្រសក់ផ្អែម (៦៣) ចំងាយពីស្តុប Smile Mini Mart ប្រហែល២០ម៉ែត្រ

វីដេអូ