លោកអ្នកបានស្គាល់រួចមកហើយជាមួយនឹងកូកាកូឡារសជាតិថ្មីគឺ កូកាកាហ្វេដែលជាភេសជ្ជៈថ្មីដែលទើបនឹងចេញ ឥលូវនេះបានមកដល់រោងភាពយន្តលេជេនហើយ ជាមួយនឹងការទទួលបានកូកាកាហ្វេនេះដោយឥតគិតថ្លៃដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកធ្វើការជាវនូវឈុតហតដក តម្លៃ៤.២៥ដុល្លារ រួមមាននំប៉័ងហតដកមួយនិង ភេសជ្ជៈកូកាកែវធំមួយ។

សម្រាប់កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅ រហូតដល់អស់ពីស្តុក នៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់រោងភាពយន្តលេជេនបូករួមទាំងសាខាលេជេនអេដិន ( Legend Eden )ផងដែរ។

ចំណែកលោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់កាតសមាជិកលេជេន, កម្មវិធីផាយ ផេ និងកាតវីសា ក៏អាចចូលរួមកម្មវិធីនេះផងដែរ។

 

ជួបគ្នានៅរោងភាពយន្តលេជេន ហើយកុំភ្លេចចូលរួមកម្មវិធីពិសេសនេះទាំងអស់គ្នា!

#អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!

Click here to visit our official website: https://www.legend.com.kh/