លោក Jose Mourinho ទើបតែទទួលបានកុងត្រា ជាគ្រូបង្វិកថ្មីរបស់ក្រុមបីសាចក្រហម Manchester United។ ហើយលោកក៏ធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមកំពូលៗ ជាច្រើននៅតាមបណ្តាលក្រមខណ្ឌផ្សេងៗគ្នា។ ក្រុមទាំងនោះរួមមាន Porto, Chelsea, Inter Milan និង Real Madrid។

Jose

ក្នុងការគ្រប់គ្រង ក្នុងក្រុម នីមួយៗ គឺរូបលោកបានជួយអោយក្រុមលើកពានជាច្រើនផងដែរ។ បើចង់់ដឹងថា លោកបានជួយក្រុម ទាំងនោះអោយលើកពានអ្វីខ្លះ? សូមមើលវីដេអូខាងក្រោម…

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/manchesterunited/videos/10153777710327746/” width=”696″ height=”400″ onlyvideo=”1″]