ល្ងាចនេះគិតញ៉ាំអីទៅ? ចង់ញ៉ាំមីហិរ ឫក៏ប្រហិតចៀន? មិនបាច់គិតច្រើនទេ​ មកហាង​ 598​ មីហិរប្រហិតចៀន ហ្មងទៅ មានទាំងមីហិរ មានទាំងប្រហិត ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះ​ប្រហិតមានច្រើនមុខ ច្រើនបែបណាស់​ ប្រហិតសាច់ក៏មាន ប្រហិតបន្លែក៏មាន​​ ចៀនក៏បាន ស្ងោរក៏បានចាំបាច់ទៅណាច្រើនកន្លែង។

ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន

ហាង​ 598​ មីហិរប្រហិតចៀនមិនត្រឹមតែមានលក់មីហិលសាច់គោ មីហិរគ្រឿងសមុទ្រ នោះទេ ពីហាងនេះ ក៏មានលក់ប្រហិតចៀនជាច្រើនមុខ ប្រហិតបន្លែធ្វើថ្មីៗក៏មាន ចង់ចៀនក៏បាន​​ ចង់ស្ងោរក៏មាន ច្រើនមុខច្រើនជម្រើសតែម្ដង។ អូភ្លេច! ពីហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀនក៏មានលក់អាហារពេលព្រឹកដូចជា​ បាយសាច់ជ្រូក និងបាយភ្លៅមាន់ពីម៉ោង ៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង​៩ព្រឹក​ ចឹងបើចង់ញ៉ាំបាយព្រឹកប្រញាប់ទៅតិចណាប្រយ័ត្នអស់។ រីឯមីហិរនិងប្រហិតវិញមានលក់ពីម៉ោង ៩ព្រឹក​ ដល់ម៉ោង ៩ល្ងាច។

ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន

តោះៗ មិនបាច់គិតច្រើន ណាត់គ្នាទៅញ៉ាំមីហិរ ហើយថែំមប្រហិត ដាក់ម៉ាឆ្អែតមើល៍នៅផ្លូវ​ 598 បត់តាមការ៉ាស់សាំង Total ផ្លូវជាសុផារ៉ានេះតើស៍ ។

ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន

ហាង 598​ មីហិរប្រហិតចៀន
លេខទូរស័ព្ទ៖​ 098​ 43 00 48 | 098 35 55 65
ទីតាំង៖ ផ្លូវ 598 បត់តាមការ៉ាស់សាំង Total ផ្លូវជាសុផារ៉ា

វីដេអូ៖