កាន់តែពិសេសទៀតហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យពីរោងភាពយន្តលេជេន និងវីង។ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញានេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើសំបុត្រកុននៅរោងភាពយន្តលេជេន អេដិន (Legend Eden) ៥០% ដោយគ្រាន់តែធ្វើការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈការស្កេន MasterPass QR។

បញ្ជាក់ៈ

  • សម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺមាននៅតែរោងភាពយន្តលេជេន អេដិន (Legend Eden) តែប៉ុណ្ណោះ
  • កម្មវិធីនេះដែរពុំអាចបញ្ចុះតម្លៃជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងទៀតនោះទេ
  • កម្មវិធីនេះ គឺសម្រាប់តែអតិថិជនមកជាវផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!
Click Here to visit our official website: https://www.legend.com.kh