ក្រឡុកខ្យងចំហុយ រសជាតិហឹរជាប់ចិត្ត ហឹររហូតហូរទឹកភ្នែក ហាមាត់ហើយ មិនមែនលេងសើចទេណា ហឹរបស់គេមែន! ឆ្ងាញ់ហូរទឹកភ្នែក កម្មង់ហឹរបានហឹរ តែបើមិនចេះហឹរក៏អាចកម្មង់បានដែរ។ ហើយបើបានឃើញរូបចឹងហើយ ប្រាប់ថាមិនលេបទឹកមាត់​ ក៏មិនជឿដែរ !

ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា

រសជាតិ នឹង ភាពបិុនប្រសប់នៃការធ្វើម្ហូប នឹងអាហារថ្មីៗ ពីហាង យ៉ាំមីម៉ាម៉ា តែងតែធ្វើអោយលោកអ្នកដិតដាមនូវរសជាតិ ជាប់អារម្មណ៍ ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត ព្រមជាមួយការច្នៃប្រឌិតមុខម្ហូបថ្មីៗ មិនដែលធ្វើអោយខកបំណងឡើយ។ រីឯមុខម្ហូបវិញក៏មានច្រើនមុខ​​ ច្រើនជម្រើស ហើយបរិយាកាសក៏ល្អ ពិតជាងាយស្រួលដល់ការជួបជុំ​ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចពិតមែន។

ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា

មិនត្រឹមតែមានក្រឡុក ខ្យងចំហុយ ប៉ុណ្ណោះទេ ពីហាង ផ្ទះយ៉ាំមីម៉ាម៉ា ក៏មាន៖ បុកពោតគ្រឿងសមុទ្រ ស៊ុបមី មីគាវ ស៊ុបជើងមាន់ ស៊ុបតុងយាុំជើងមាន់ឆ្នាំងភ្លើង បុកល្ហុងខ្យង ស៊ុប និងអាហារជាច្រើនទៀតសុទ្ធតែកប់ហ្មង។ ចឹងល្ងាចហ្នឹង កុំភ្លេចទៅសាកនូវរសជាតិអាហារជាច្រើនមុខពី ផ្ទះយ៉ាំមីម៉ាម៉ា ទាំងអស់គ្នាណា!

ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា

ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ទីតាំង៖ នៅជិត Pizza Company ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម លេខទូរស័ព្ទ៖ 096 516 3022 និងទីតាំងទី២ ផ្លួវលេខ 582 ជិតផ្សារទួលគោក សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក លេខទូរស័ព្ទ៖ ​​010 93 65 52 / 089 78 66 19

វីដេអូ