​​សម្រាប់​សាខាថ្មីទី៦ រោងភាពយន្តលេជេនហេរីថេកវ៉ក (Legend Heritage Walk)​​ ក្នុងខេត្តសៀមរាប មានអ្វីប្លែកនិងអស្ចារ្យ?

legend

0
1107

តើលោកអ្នកដែលជាហ្វេនរបស់រោងភាពយន្តលេជេន រង់ចាំយូរហើយមែនទេសម្រាប់សាខាថ្មីនៅខេត្តសៀមរាប លេជេន ហេរីថេក វ៉ក (Legend Heritage Walk) ?
យើងខ្ញុំមានដំណឹងល្អសម្រាប់ហ្វេនៗទាំងអស់គ្នា សម្រាប់សាខាទី៦របស់ រោងភាពយន្តលេជេន​ សាខាលេជេនហេរីថេកវ៉កដែល​មានទីតាំងនៅផ្សារទំនើបហេរីថេកវ៉ក ម៉ល ជាន់ទី៣ នឹងធ្វើការបើកដំណើរការសាកល្បងចាប់ពីថ្ងៃទី​១៣ ខែកញ្ញា ២០១៨ តទៅ។សម្រាប់ ថ្ងៃទី​១៣ ខែកញ្ញា ២០១៨ ​យើងមានការចែកសំបុត្រកុនជូនលោកអ្នកដែលជាហ្វេនអោយចូលទស្សនារឿង​ដោយសេរី។ អ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀត សម្រាប់កំឡុងពេលនៃការបើកដំណើរការសាកល្បងនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន​នូវតម្លៃសំបុត្រដែលមានតម្លៃពិសេស ដែលប្រភេទសំបុត្រ២Dមាន​តម្លៃត្រឹមតែ ២ដុល្លារ និងប្រភេទ៣D​មានតម្លៃត្រឹម៣ដុល្លារ ​ប៉ុណ្ណោះ។​ ដែលយើងនឹងចាប់ផ្តើមបើកលក់សំបុត្រចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញា ២០១៨​ នេះតទៅ។
ដូចនេះកុំភ្លេចណាជួបគ្នានៅរោងភាពយន្តហេរីថេកវ៉កថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នា!
Click Here to visit our official page: https://www.facebook.com/LegendHeritageWalk

legend
legend
legend
legend
legend
legend
legend
legend
legend
legend
legend
legend