និយាយពីប្រហិត អ្នកណាដែលថាមិនធ្លាប់ញ៉ាំ? ប្រហិតដែលឆ្ងាញ់ក៏អាស្រ័យទៅតាមទឹកជ្រលក់ នឹងវិធីនៃការធ្វើទៅតានកន្លែងលក់នីមួយៗ​។ ដោយសារតែរសជាតិ និងភាពបិុនប្រសប់ទាំងនោះហើយ ទើបធ្វើអោយកន្លែងលក់ប្រហិតទាំង៥ កន្លែងដែលយើងនឹងលើកយកមកបង្ហាញថ្ងៃនេះ ទទួលបានភាពល្បីល្បាញប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញ។​ ខាងក្រោមនេះជាកន្លែងលក់ប្រហិតទាំង ៥ កន្លែងដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង៖

 • ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន (សាខាភ្នំពេញ)
  លេខទូរស័ព្ទ៖ 070 9999 38/ 096 801 6666
  ទីតាំង៖ ខាងជើងបេនឡានផ្សារថ្មី ផ្ទះលេខ ១៣ ផ្លូវ ៦៧​​ ច្រកចូលតានធនាគារ ANZ Royal
ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន
ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន
ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន
 • ហាង តូបប្រហិត
  លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 330 633  / 076 998 8181
  ទីតាំង៖ ផ្លូវ118 កែង 259  ខាងក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
 • តាប្រហិតតាមកង់ស៊ីសុវត្ថិ
  ទូរស័ព្ទ៖ 061 713 211 / 016 663 700
  ទីតាំង៖ កន្លែងដដែលនៅមុខសាលាស៊ីសុវត្ថិតែម្តង ហើយនៅជាប់នឹងមន្ទីរពេទ្យធ្មេញ រំចង់។
តាប្រហិតតាមកង់ស៊ីសុវត្ថិ
តាប្រហិតតាមកង់ស៊ីសុវត្ថិ
តាប្រហិតតាមកង់ស៊ីសុវត្ថិ
តាប្រហិតតាមកង់ស៊ីសុវត្ថិ
 • ហាង ពិភពប្រហិត០០៧
  ទូរស័ព្ទ៖ 012 859 952 / 098 999 838 ទទួលដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះ
  ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ 92-93E0 ផ្លូវ 164 សង្កាត់អូរឬស្សី២ ខណ្ឌ៧មករា ភ្នំពេញ
ហាង ពិភពប្រហិត០០៧
ហាង ពិភពប្រហិត០០៧
ហាង ពិភពប្រហិត០០៧
ហាង ពិភពប្រហិត០០៧
 • ប្រហិតទួលទំពូង
  ទូរស័ព្ទ៖ 088 772 9138
  អាស័យដ្ឋាន៖ នៅក្នុងវត្តទួលទំពូង (ខាងសាលាបឋមសិក្សាទួលទំពូង)
មីប្រហិតទួលទំពូង
មីប្រហិតទួលទំពូង
មីប្រហិតទួលទំពូង
មីប្រហិតទួលទំពូង

វីដេអូ៖