ចាំបានទេ រសជាតិអាហារដែលយើងញ៉ាំកាលរៀននៅសាលាបឋម? តោះ! មករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ កាលរៀននៅក្មេងៗ ជាមួយមីស៊ុបនៅ ហាងមីស៊ុប High School ស្ថិតនៅកោះពេជ្រ ជិតហាងនាឡិកា Romanson នេះតើស៍ នៅចាំអង្កាលទៀត មានប្រូម៉ូសិនពិសេស ២០% សម្រាប់សិស្សសាលាទៀតផង។

ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School

រសជាតិមិនអាចបំភ្លេចបានរបស់មីស៊ុបដែលយើងគ្រប់គ្នាធ្លាប់ញ៉ាំនៅសាលាបឋម ពេលនេះត្រូវបាននាំមកវិញដោយហាង មីស៊ុប High School មួយចានត្រឹមតែ ៨០០០៛ ដែលនឹងធ្វើអោយអ្នកមានអារម្មណ៍កំពុងតែត្រឡប់ទៅកាន់សម័យមុន ញ៉ាំអាហារជុំគ្នាពេលចេញលេង ជាពិសេសទៅទៀត ការរៀបចំនៅក្នុងហាង រឹតតែបង្កើនការចងចាំ នឹង អនុស្សាវរីយ៍ល្អៗកាលពីរៀននៅសាលាបឋម។

ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School

ហាង មីស៊ុប High School មានលក់មីស៊ុបច្រើនរសជាតិដូចជា៖ មីស៊ុបHigh School មីផាក់ឡូវHigh School មីគាវ High School ប្រហិតចៀនសាលាបឋម ដំឡូងបំពង នឹង ភេសជ្ចៈ ព្រមជាមួយអាហារជាច្រើនមុខ ច្រើនរសជាតិ។ ណាត់មិត្តភក្តិអោយហើយមកណា ទៅរំលឹករសជាតិ និង អនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយគ្នានៅហាង មីស៊ុប High School ។

ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School

ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School

បញ្ចាក់៖ ប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃ ២០% ពីថ្ងៃទី ៣ ខែ តុលា ដល់ ថ្ងៃទី ៣ ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ ២០១៨ ចំពោះសិស្សសាលាដែលភ្ចាប់ជាមួយកាតសិស្ស សម្រាប់សាខាកោះពេជ្រតែប៉ុណ្ណោះ។

ហាង មីស៊ុប High School
លេខទូរស័ព្ទ៖ 099 999 640 | 010 2222 26
ទីតាំង៖ កោះពេជ្រ ជិតហាងនាឡិកា Romanson

វីដេអូ៖