បទ ទីបំផុត​ របស់លោក ហេង ពិទូ​ ទៅដល់ទីណាក៏មានអ្នកស្គាល់ និងចូលចិត្តបទនេះដែរ ។មានមហាជន ភាគច្រើន តែងតែយកបទ នេះ​​មក Cover រៀងៗខ្លួន ។ ប៉ុន្តែលើកនេះតារាចំរៀង Adda ដែលជាមិត្តរួមអាជីព និង​ការងារនឹងគ្នានោះ បានបង្កើត cover បទនេះ​​ផងដែរ។

Adda Facebbok Page
Adda Facebbok Page
Adda Facebbok Page
Adda Facebbok Page

រីករាយ ជាមួយគាត់ ទាំងអស់គ្នាមើល

ប្រភពពី Facebook Page Rooster Kool