មុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយពីផ្ទះបាងកក! ម្ដងនេះមកជាមួយសាច់អាំង និង ស៊ុប​ មូកាថៈ បែបថៃ ព្រមជាមួយ មីតុងយាំុគោក និងអាហារថ្មីៗច្រើនទៀត ដូចដែលអតិថិជនហាងនេះដឹងហើយ មិនដែលធ្វើអោយខកចិត្តទេ គ្រាន់តែនឹកឃើញឃ្លាន់បាត់ទៅហើយ ចឹងនៅចាំដល់អង្កាល។

ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក

ហាង ផ្ទះបាងកក ដែលអតិថិជន​ភាគច្រើន​ បានស្គាល់រួចមកហើយពីស្នាដៃរសជាតិធ្វើម្ហូបថ្មី  ភាពបិុនប្រសប់ ក្នុងការច្នែមុខម្ហូបថ្មីៗ ហើយមានការនិយាយតៗគ្នាពីរសជាតិនៃហាងនេះក៏ច្រើនណាស់ដែរ! សម្រាប់ពេលថ្មីៗនេះ ហាង ផ្ទះបាងកក បានបន្ថែមនូវមុខម្ហូបថ្មីៗជាច្រើនមុខដូចជា៖ ស៊ុបមូកាថៈ តម្លៃ ៣០០០០៛ មីតុងយ៉ាំគោក ១០០០០៛ ស៊ុបជើងជ្រូកអាំង ១៥០០០៛ ថ្លើមរួមមិត្ត ១២០០០៛ ឡត់ណាសាច់រួម ១២០០០៛ ។

ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក

ពេលល្ងាចនេះមិនបាច់គិតច្រើនទេ​ មកហាង ផ្ទះបាងកកមក មានអាហារច្រើនមុខណាស់ ទាំងស៊ុប សាច់អាំង មី បុកល្ហុង ភេសជ្ខៈ ព្រមទាំងអាហារថៃច្រើនមុខ ច្រើនជម្រើសបែបនេះ មកហើយពិតជាមិនខកបំណងទេ។

ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក

ហាង ផ្ទះបាងកក
អាស័យដ្ឋាន ៖ នៅលើផ្លូវសុធារស ទល់មុខសកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖  096 245 62 82

វីដេអូ