ទិញសំបុត្រកុន ១ថែម១ ភ្លាមៗ ដោយគ្រាន់តែប្រើកាត UnionPay នៅរោងភាពយន្តលេជេន

Legend Cinemas

0
1076

រោងភាពយន្តលេជេនបាននាំមកនូវ​កម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ម្ចាស់កាត UnionPay ទាំងអស់!!
ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ រាល់ការទិញសំបុត្រកុនដោយប្រើកាត UnionPay លោកអ្នកនឹងទទួលបានសំបុត្រកុនមួយទៀត ដោយឥតគិតថ្លៃ។

សម្រាប់តែការទិញសំបុត្រនៅថ្ងៃអង្គារ ព្រហស្បតិ៍ និងថ្ងៃសៅរ៍តែប៉ុណ្ណោះ ដែលកម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ធ្នូ 2018​​ និងសម្រាប់តែអតិថិជន 50នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ នៅក្នុងមួយសាខា​។

បញ្ជាក់ៈ សម្រាប់តែអតិថិជនដែលបានអញ្ជើញមកជាវផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះ និងសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់អាចទិញបានតែសំបុត្រ 3ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ និងអាចជាវសំបុត្របានគ្រប់ប្រភេទកៅអីអង្គុយ។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

ជួបគ្នានៅរោងភាពយន្តលេជេនទាំងអស់គ្នាណា៎!!!
Click Here to visit our official website: https://legend.com.kh/browsing