ថ្ងៃនេះចេញមុខម្ហូបផ្គាប់ចិត្តអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបម្ដងមើល៍  ស៊ុបខ្យងក្ដៅៗ ញ៉ាំកម្ដៅក្រពះ ហុតហូរញើស​ អោយស្រួលខ្លូនតែម្ដង បានជួបជុំគ្នាទៀត ញ៉ាំបណ្ដើរ ជជែកគ្នាបណ្ដើរ ជាមួយមុខម្ហូបច្រើនមុខរបស់ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Islandទៀត ពិតជាធ្វើអោយការជួបជុំកាន់តែមានន័យ។

ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Islandហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island

ស៊ុបខ្យង Diamond Island ទើបតែបើកដំណើរការនាពេលថ្មីៗ នៅកោះពេជ្រនេះ មានលក់នូវស៊ុបខ្យងរសជាតិប្លែកមាត់ ១ ឈុតត្រឹមតែ ៣០០០០៛ សាច់អាំងទឹកកាពិ ១ ឈុត ៤០០០០៛ ងាវអប់គល់ស្លឹកគ្រៃ ២០០០០៛ ខ្ចៅអប់គល់ស្លឹកគ្រៃ ១៥០០០៛ ខ្យងចំហុយ ២០០០០៛ ព្រមទាំងអាហារជាច្រើនមុខទៀត។

ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island

មិនត្រឹមតែមានមុខម្ហូបច្រើនមុខ ច្រើនជម្រើសប៉ុណ្ណោះទេ បរិយាកាសហាងក៏មានផាសុកភាព ខ្យងអាកាសស្រស់ស្រាយ នាជួរមាត់ទន្លេ ក្រោយមីស៊ុប High School នាកោះពេជ្រផ្ទាល់តែម្ដង។ បើល្ងាចនឹងមិនទាន់ដឹងថាទៅញ៉ាំអីនៅណាទេ ម៉ោះៗ ទៅសាកញាុំស៊ុបខ្យងក្ដៅៗ ហុតអោយហូរញើស នៅហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island ទាំងអស់គ្នាណា ។

ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Islandហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Islandហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island

ហាង ស៊ុបខ្យង Diamond Island
លេខទូរស័ព្ទ៖ 071 555 1 666 |  0965615666
ទីតាំង៖​ នៅកោះពេជ្រជាប់និងមាត់ទន្លេ រឺ នៅខាងក្រោយហាងមីស៊ុបHigh School

វីដេអូ៖​