រោងភាពយន្តលេជេនមានកម្មវិធីថ្មីនិងពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់កាត វីសា AEON ។

លោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ៥០% ជាមួយនឹងការជាវសំបុត្រកុន រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និង អាទិត្យនៅរោងភាពយន្តលេជេន សាខាអេដិន ដោយប្រើប្រាស់កាតវីសា AEON ដែលការបញ្ចុះតម្លៃនេះបានទៅលើសំបុត្រកុនគ្រប់ប្រភេទ ទាំង 2D, 3D កៅអី Diamond និង កៅអី Couple។ កម្មវិធីនេះ នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩។
បញ្ជាក់ ៖ សម្រាប់តែរោងភាពយន្តលេជេនសាខាអេដិនតែប៉ុណ្ណោះ។រោងភាពយន្តលេជេនសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែនូវលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដោយពុំជម្រាបជូនជាមុន។

តោះ! ទៅទស្សនារឿងនៅរោងភាពយន្តលេជេនអេដិននិងប្រើប្រាស់នូវកាត វីសា AEONដើម្បីទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃ៥០%ទាំងអស់គ្នាណា៎!!

Click Here to visit our official website: https://legend.com.kh/browsing/