ពោតលីងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់រសជាតិតុមយ៉ាំបានមកដល់រោងភាពយន្តលេជេនហើយ!!!

0
995

អ្នកណាខ្លះដែលបានទន្ទឹងរង់ចាំការមកដល់របស់ពោតលីងថ្មីដែលមានរសជាតិ      តុមយ៉ាំ? ឥលូវនេះពោតលីងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលលោកអ្នករង់ចាំបានមកដល់រោងភាពយន្តលេជេនហើយ។

លោកអ្នកនឹងបានភ្លក្សនូវពោតលីងរសជាតិតុមយ៉ាំ ដែលជាពោតលីងពិសេសថ្មី រសជាតិប្លែក ប្រចាំរដូវកាលនេះ ដែលមានរសជាតិ ជូរអែម ហិលតិចៗ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់ ធានាថាញ៉ាំម្តងហើយចង់់ញ៉ាំម្តងទៀត។​ ពោតលីងរសជាតិថ្មីនេះដែរមានតែនៅរោងភាពយន្តលេជេនយើងតែប៉ុណ្ណោះ​ និង​មាន​នៅគ្រប់សាខារបស់រោងភាពយន្តលេជេន។

សម្រាប់តម្លៃពោតលីងរសជាតិតុមយ៉ាំនេះដែរ ប្រអប់ធម្មតាតម្លៃ $2.00 និង ប្រអប់ធំតម្លៃ $3.00។

មកក្លាយជាអ្នកដំបូង ដែលបានភ្លក់រសជាតិពោតលីងថ្មីពីរោងភាពយន្តលេជេន។

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!

Click Here to visit our official website: https://legend.com.kh/browsing/