អ្នកចូលចិត្តម្ហូបកូរ៉េ​ ច្បាស់ណាស់ប្រាកដជាបានស្គាល់ហាងអាហារមួយនេះប្រេនដើមពីប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់តែម្ដង មិនថាជាប៊ីប៊ីមប៉ាប់ តុប៉ុកគី ឬ អាហារផ្សេងទៀតសុទ្ធតែរសជាតិដើមពិកូរ៉េ មានសាខាតាមបណ្ដាលប្រទេសផ្សេងៗ ទាំងអនាម័យ បរិយាកាស​ នឹងរសជាតិអាហារ សុទ្ធតែជាអ្វីដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលង។

BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center

បើនិយាយពីមាន់នៅទីនេះវិញ គ្រាន់តែនិយាយភ្លាម ពោះចាប់ផ្ដើមកូរហ្មង ទាំងរសជាតិ ការចម្អិន ញ៉ាំមកស្រួយខ្ញោក ឯសាច់វិញឡើងទន់មានជាតិតែម្ដង រីឯម្ហូបផ្សេងៗទៀតវិញនិយាយពីថា ដាក់ចូលមាត់ភ្លាមអណ្ដាតមិនព្រមឈប់សោះ បើអ្នកចូលចិត្តម្ហូបកូរ៉េទៀតកាន់តែពេញចិត្ត។

BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center

ហាងអាហារកូរ៉េប្រេនដំបូងពីប្រទេសកូរ៉េមួយនេះកំពុងពង្រីកសាខាជាច្រើនមិនថាបរទេសប៉ុណ្ណោះទេ នៅកម្ពុជាយើងក៏មានច្រើនសាខា ដូច្នេះមិនពិបាកស្វែងរកទេ ព្រោះអីមានសាខាច្រើនបែបនេះញ៉ាំនៅកន្លែងជិតលោកអ្នកកាន់តែចំណេញពេលវេលា។

BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center
BonChon PhnomPenh Center

ហាង BonChon PhnomPenh Center
ទីតាំង៖​ ផ្លូវព្រះសីហនុ កែងផ្លូវសុធារស (ជិត Naga World)
លេខទូរស័ព្ទ៖​ 096 266 2366 | 096 266 2666

វីដេអូ៖​