កម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ឱកាសបុណ្យណូអែលពីរោងភាពយន្តលេជេន!!
ដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលនេះរោងភាពយន្តលេជេននឹងមានជាកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់នូវកាតសមាជិកលេជេន។

លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងកាតសមាជិកលេជេន ២០ដុល្លារ ឬជាវកាតសមាជិកថ្មីដែលមានតំលៃ២០$ នោះលោកអ្នកនឺងទទួលបាន ដបទឹកលេជេនដ៏ស្រស់ស្អាត ១ ភ្លាមៗ។
កម្មវិធីពិសេសនេះមានតែមួយថ្ងែប៉ុណ្ណោះ គឺថ្ងែទី២៥ ធ្នូ ២០១៨ នៅគ្រប់សាខារោងភាពយន្តលេជេន៕
បញ្ជាក់: មានតែ១០០ដបទឹកប៉ុណ្ណោះ​ ប្រញ៉ាប់ឡើង!! មកមុនបានមុនណា!!

ទៅទស្សនារឿងថ្មីៗនៅរោងភាពយន្តលេជេនថ្ងៃបុណ្យណូអែលនេះទាំងអស់គ្នាណា៎!

Click Here to visit our official website: https://legend.com.kh/browsing/