អនុស្សាវរីយ៍ល្អៗតាំងពីកុមារភាពជាច្រើនបង្កប់ទុកតាមរយៈអាហារដែលធ្លាប់ញ៉ាំកាលពីមុន ថ្ងៃនេះមកគាស់កកាយរំលឹករឿងចាស់តាមរយៈមីបង្កងពីហាង មីស៊ុប High School

ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School

ច្បាស់ណាស់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយ ប្រាកដជាមិនធ្លាប់ស្គាល់ ធ្លាប់សាកពីមុនមកទេ ប៉ុន្តែពេលនេះបើចង់ដឹងរសជាតិមីបង្កងល្បីល្បាញកាលជំនាន់កុមារជាង ៣០ឆ្នាំមុន អាចរកបាននៅហាង មីស៊ុប High School ជាមួយប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃ ១០%ទៀតផង ដល់ចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៩ ។

ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School

ហាង មីស៊ុប High School មានលក់មីស៊ុបច្រើនរសជាតិដូចជា៖ មីស៊ុបHigh School មីផាក់ឡូវHigh School មីគាវ High School ប្រហិតចៀនសាលាបឋម ដំឡូងបំពង នឹង ភេសជ្ចៈ ព្រមជាមួយអាហារជាច្រើនមុខ ច្រើនរសជាតិ។ ម៉ោះៗ មករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ ណាត់មិត្តចាស់ៗមកញ៉ាំមីបណ្ដើរ និយាយគ្នា ពីរឿងចាស់ៗបណ្ដើរ ពិតជាបរិយាកាសកម្ររកបានមែន។

ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School
ហាង មីស៊ុប High School

បញ្ចាក់៖ ប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ ២០១៩ សម្រាប់អ្នកមានកាតសិស្ស ។

ហាង មីស៊ុប High School
លេខទូរស័ព្ទ៖ 099 999 640 | 010 2222 26
ទីតាំង៖ កោះពេជ្រ ជិតហាងនាឡិកា Romanson

វីដេអូ៖