តាម​រយៈ​ទំព័រ Facebook ផ្លូវការ​របស់ Euro 2016 បាន​បង្ហោះ​នៅ​ឈ្មោះ​កីឡាករ​ទាំង ២៣ រូប សំរាប់ យុទ្ធ​ធានា​ការ​ប្រកួត​ពាន់រង្វាន់ Euro 2016 នេះ​។

Switzerland

Switzerland Player List
Switzerland Player List

ក្នុង​នោះ​ដែរ ក្រុម​ជំរើសជាតិ Switzerland គឺ​ស្ថិត​ក្នុង Group A​។ ហើយ​ត្រូវ​ប្រកួត​ជាមួយ​៖

  • Albania Vs Switzerland. (​ថ្ងៃ​សៅរិ៍ទី​១១ ខែមិថុនា​, ម៉ោង ១៤:០០)
  • Romania Vs Switzerland (​ថ្ងៃ​ពុធទី​១៥ ខែមិថុនា​, ម៉ោង ១៧:០០)
  • Switzerland Vs France (​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៩ ខែមិថុនា​, ម៉ោង ២០:០០)

វី​ដេ​អូ Trailer ការ​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​របស់ Switzerland: