តារាចម្រៀង តារា​សម្តែង​ល្បី​ៗ​ជុំ​ពិភពលោក មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ស្តុកស្តម្ភ ហើយ​សម្ភារ​ទំនើប​ជា​ច្រើន ក៏​ដូច​ជា​ភូមិ​គ្រឹះ​ធំ​ស្គឹ​ម​ស្គៃ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ៗ​។ ថ្ងៃនេះ KSPG.TV លើកយក​តារាចម្រៀង​ស្រី​ល្បីៗ​ចំនួន​១០​រូប ដែល​មាន​ភូមិ​គ្រឹះ​ថ្លៃ​ជាងគេ​មក​បង្ហាញ​ជូន​។ តើ​តារាចម្រៀង​រូប​ណាខ្លះ ដែល​មាន​ភូមិ​គ្រឹះ​ថ្លៃ​ៗ និង​​មាន​តម្លៃ​ប៉ុន្មាន? តោះ​! ទស្សនា​ទាំងអស់​គ្នា​…

10. Selena Gomez (Calabasas Mansion មានតម្លៃ $4.5 Million)

Calabasas-Mansion
Calabasas-Mansion

9. Britney Spears (Thousand Oaks Mansion មានតម្លៃ $9 Million)

Thousand-Oaks-Mansion
Thousand-Oaks-Mansion

8. Adele (Surrey Mansion មានតម្លៃ $10 Million)

Surrey-MansionNew
Surrey-MansionNew

7. Jennifer Lopez (Hidden Hills Mansion មានតម្លៃ $12.5 Million)

Hidden-Hills-Mansion
Hidden-Hills-Mansion

6. Pink (Malibu Mansion មានតម្លៃ $13 Million)

Malibu-Mansion
Malibu-Mansion

5. Shakira (Miami Beach Mansion មានតម្លៃ $13 Million)

Miami-Beach-Mansion
Miami-Beach-Mansion

4. Rihanna Pacific (Palisades Mansion មានតម្លៃ $15 Million)

Palisades-Mansion
Palisades-Mansion

3. Taylor Swift (Rhode Island Mansion មានតម្លៃ $18 Million)

Rhode-Island-Mansion
Rhode-Island-Mansion

2. Lady Gaga (Malibu Mansion មានតម្លៃ $23 Million)

Malibu-Mansion
Malibu-Mansion

1. Celine Dion (Florida Mansion មានតម្លៃ $45 Million)

Florida-Mansion
Florida-Mansion