ភព​ផែនដី​ដែល​យើង​កំពុង​រស់នៅ​សព្វ​ថ្ងៃនេះ​ពិតជា​មាន​អាថ៌​កំបាំង​ជា​ច្រើន​ដែល​មនុស្ស​មិន​បានដឹង​។ មាន​កន្លែង​មួយ​ចំនួន បើសិនជា​បាន​ទៅ​ដល់​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកមាន​អារម្មណ៍​ព្រឺ​ឆ្អឹងខ្នង​ជាក់​ជា​មិន​ខាន​។ នៅ​ថ្ងៃនេះ kspg.tv នឹង​បង្ហាញ​ជូន​មិត្ត​អ្នក​អាន​នូវ​ទីកន្លែង​ដ៏​រន្ធត់​ទាំង ១០ ដូច​ជា កោះ​តុក្កតា​, ភូមិ​ឋាននរក​, កោះ​អត្តឃាត​….​។​បើ​ចង់​ដឹង​ថា​ទីកន្លែង​ទាំងនោះ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​យ៉ាងណា ទស្សនា​វិ​ដេ​អូ​ខាងក្រោម​ទាំងអស់​គ្នា​៖

scary
Four pairs of shoes lie in the undergrowth at Aokigahara Jukai, better known as the Mount Fuji suicide forest, which is located at the base of Japan’s famed mountain in Yamanashi Prefecture, Japan on 26 March 2009. Suicide numbers in Japan have exceeded 30,000 for the past 12 years.

Hell-Town

scaryhouse