ការជ្រើសរើសសំលៀកបំពាក់ឲ្យបានស្អាត និង សាកសមតាមកាលៈទេសៈ អ្នកណាខ្លះមានបញ្ហា ក្នុងការ​ជ្រើសរើស សំលៀកបំពាក់ម្តងៗ មិនថាពេលទៅដើរលេង ឬក៏ពិធីផ្សេងៗ -ល-។

Fashion Cloth Little MadamFashion Cloth Little Madamរឿង បែបនេះ សំរាប់សុភាព បុរស ប្រហែល ជាមិនសូវ បញ្ហាទេ ប៉ុន្តែ សំរាប់សុភាព នារីវិញប្រាកដ ជាមាន ច្រើន ព្រោះ ថា មិត្តនារី យើងត្រូវការ ចំណាយ ពេលយូរ ក្នុងការ តុបតែង ខ្លួនឲ្យ សាកសម ទៅនឹង វ័យ និង ទីកន្លែង ផងដែរ ។ កត្តាទាំងអស់នេះជា មូលហេតុ ធ្វើអោយ មនុស្សស្រី មានការតុបតែងខ្លួន យូរ ជាង បុរស។ មិត្តនារី ភាគច្រើន ចេះ ជ្រើសរើស សំលៀកបំពាក់ ឲ្យ បានស្អាត ប៉ុន្តែ មួយ ចំនួន តូច នៅ មិនទាន់ ចេះ ជ្រើសរើស នៅឡើយ ដូចនេះ ពេល ដែល គាត់ ត្រូវ ចេញ ទៅណា ម្តងៗ គាត់នៅ មាន អារម្មណ៍ ថា ខ្លួនឯង មិនស្អាត។


Fashion Cloth Little Madam Fashion Cloth Little Madamចឹងដើម្បីកែប្រែខ្លួនយើងអោយមើល​ទៅ​ជាមនុស្សដែលស៊ីវិល័យ និងទាន់សម័យ យើងសូមលើកយក Video ដែលមានប្រភពពី Faecbook Page: Little Madam ​ដើម្បីបង្ហាញ អោយអ្នករាល់​គ្នាបានដឹងពី របៀបជ្រើស រើសម៉ូតសំលៀកអោយសមរាងរបស់លោកអ្នក ម៉ោះ! ទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/littlemadamstore/videos/1048487855216490/” width=”696″ height=”400″ onlyvideo=”1″]