មិនចាំបាច់ដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីទេ នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញយើងក៏អាចរកម្ហូបឥណ្ឌូនេស៊ីរសជាតិដើមបានដែរ ប្លែកមាត់ ប្លែកចិត្ត នឹងរសជាតិរបស់អាហារនៅហាង  Borobudur-Indonesian Cuisine​ ប្ដូរអារម្មណ៍ទៅសាកអាហាររបស់ប្រទេសគេវិញម្ដងមើល៍ រសជាតិបែបណាវិញ?

Loading...
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine

 

Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine

ភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនអាហាររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី  Borobudur-Indonesian Cuisine ពិតជាពេញនិយមចំពោះអ្នកចូលចិត្តអាហាររបស់ប្រទេសមួយនេះ ទាំងការរៀបចំក៏ល្អប្រណិត អាហាររសជាតិដើមជាច្រើនមុខ សុទ្ធជាអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអាហារមិនគួរមើលរំលង។ នៅទីនោះភ្ញៀវមានជម្រើសជាច្រើន ចំពោះមុខម្ហូបដូចជា៖ Chicken Satay (Sate Ayam) and Lamb Satay (Sate Kambing, Oxtail Soup (Sop Buntut) , Beef Rib BBQ (Iga Bakar) ឬក៏ any seafood BBQ​ ជាដើម។​

Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine

តោះ! ណាត់គ្នាទៅ ប្ដូរអារម្មណ៍ ផ្លាស់រសជាតិ ទៅសាកអាហាររបស់ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី វិញម្ដងមើល៍ ជាប់ចិត្ត ដិតជាប់អារម្មណ៍ ប៉ុណ្ណា។

Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine
Borobudur Indonesia Cuisine

ហាង  Borobudur-Indonesian Cuisine
ទីតាំង៖ផ្ទះលេខ១១ ផ្លូវ២៨២ កែងផ្លូវ៥៧ សង្កាត់បឹងកេងកង១
លេខទូរស័ព្ទ៖​ 096 799 5999 | 097 789 5999

វីដេអូ៖