ទ្រាំកើតដែរហី! ទំនងយ៉ាងហ្នឹង ធ្វើបាបផ្លូវចិត្តចែៗយើងទៀតហើយ បុកល្ហុងមានគ្រប់មុខហ្មង និយានមែនអោយតែចុងភៅចំណាន គឺចានណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរ ហើយមោះមានគីឡូញ៉ាំបុកល្ហុងហឹរៗជុំគ្នាអត់សំណព្វចិត្តទាំងឡាយ។

ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស

ក្រោយពីឃើញសកម្មភាពបុកល្ហុងរបស់ចុងភៅចំណានរួចមក ទឹកមាត់ចាប់ផ្តើមស្រក់មកបណ្តើរហើយ​ បើរបស់ញ៉ាំបែបហឹរៗចឹងទុកចិត្តអោយ ហាង បុកម្ទេស ព្រោះថាគ្រឿងផ្សំមកពីប្រទេសថៃផ្ទាល់តែម្តង ធានាថា ចង់ហឹរប៉ុណ្ណាក៏បានដែរកម្មង់ហឹរបានហឹរ រសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ទៀត មុខម្ហូបគ្រឿងបុកប្រចាំហាង​ផ្ទាល់ មានដូចជា៖ បុកល្ហុងក្តាមប្រៃ បុកពោត បុកកំពីងរាជ បុកស្វាយក្តាមប្រៃ បុកម្កាក់ក្តាមប្រៃ បុកងាវ ញាំមី ញាំមីសួ នៅមានច្រើនទៀត រសជាតិដឹងតែឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់ ។

ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស

ក្រៅពីម្ហូបអាហារប្រភេទគ្រឿងបុកសម្រាប់ហាងផ្ទាល់ ក៏នៅមានគ្រឿងអាំងទៀតដូចជា៖ សា្លបមាន់ ភ្លៅមាន់ កង្កែបអាំង មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅមានកាហ្វេ និង ភេសជ្ជៈច្រើនរសជាតិផ្សេងទៀតផងដែរ។ ចឹងសំណព្វចិត្តនារីៗត្រៀមណា ញ៉ាំបុកល្ហុងហឹរៗជុំមិត្ត ឆ្ងាញ់ជុំគ្នាម្តងមើល៍ ហើយទីតាំងហាង បុកម្ទេស គឺនៅផ្លូវ90 ក្រោយក្រសួងហិរញវត្ថុ ក្បែរមន្ទីពេទ្យគុន្ធបុប្ផា ។ អូ! ភ្លេចប្រាប់ប្រសិនបើលោកអ្នករវល់មិនអាចទៅញ៉ាំផ្ទាល់ ក៏អាចធ្វើការកម្មង់យកទៅញ៉ាំបាន។

ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស
ហាង បុកម្ទេស

ហាង បុកម្ទេស
ទីតាំង៖ផ្ទះលេខ39 នៅផ្លូវ 90 ក្រោយក្រសួងហិរញវត្ថុ ក្បែរមន្ទីពេទ្យគុន្ធបុប្ផា
លេខទូរស័ព្ទ៖ 016 642 246 / 078 73 48 35

វីដេអូ៖