មានគម្រោងជួបជុំគ្រួសារញ៉ាំសាច់អាំងជប៉ុនមែនអត់? មោះ! ក្បែរផ្ទះតែម្តង ជាពិសេសអ្នកនៅកាំកូស៊ីធីយើងហ្នឹង ចេញពីផ្ទះតិចដល់ហើយ ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan អ្នកពិតជាពេញចិត្ត​ នៅរសជាតិសាច់អាំង ឆ្ងាញ់គ្រប់ឈុត ប្រកបដោយគុណភាព ស្តង់ដាបែបជប៉ុន។

ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan

មិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេ គ្រាន់ចង់ញ៉ាំសាច់អាំងជប៉ុននោះ អ្នកនៅម្តុំកាំកូស៊ីធី ងាកតែតិចដល់ហើយ ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan ផ្តល់ជូនប្រភេទសាច់អាំងជប៉ុន អាហារជប៉ុនគ្រប់មុខ ស្របតាមស្តង់ដាជប៉ុន ដែលផ្តល់នៅឱជារសឆ្ងាញ់ពិសា មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ ជួយសម្រួលដល់សរសៃឈាម ក្នុងសារពាង្គកាយ តម្លៃក៏សមរម្យដែរ។

ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan

ស្ថិតក្នុងការជួបជុំគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិ ក្រុមការងារ សម្រាកពីធ្វើការ ចង់ស្វែងរកភោជនីយដ្ឋាន ដែលមានបម្រើជូននៅ សាច់អាំងជប៉ុនដែលមានគុណភាព​ អាចមករកបាននៅ ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan ជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក មានគ្រប់ឈុត គ្រប់មុខ មិនតែប៉ុណ្ណោះ រួមជាមួយនឹងស្រាក្រហម SKirt Steak With Red Wine ធ្វើអោយការជួបជុំកាន់តែសប្បាយរីករាយ។

ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan

ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japan
លេខទូរស័ព្ទ៖ 092 41 8000 / 096 49 80000
ទីតាំង៖ ផ្ទះ105 & 106 កាំកូស៊ីធី

វីដេអូ៖

Kinkaku BBQ Japan ផ្តល់ជូនប្រភេទសាច់អាំងជប៉ុន

ឃ្លានសាច់អាំងជប៉ុនទេចាស៎ !Kinkaku BBQ Japan ផ្តល់ជូនប្រភេទសាច់អាំងជប៉ុន អាហារជប៉ុនគ្រប់មុខ ស្របតាមស្តង់ដាជប៉ុន​មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ ជួយសម្រួលដល់សរសៃឈាម ក្នុងសារពាង្គកាយថែមទៀត…អានអត្ថបទបន្ត៖ https://kohsantepheap.tv/article/33116ភោជនីយដ្ឋាន Kinkaku BBQ Japanលេខទូរស័ព្ទ៖ 092 41 8000 / 096 49 80000ទីតាំង៖ ផ្ទះ105 & 106 កាំកូស៊ីធី

បាន​បង្ហោះ​ដោយ Facetaste នៅ ពុធ 11 កញ្ញា 2019