អស់បារម្ភហើយ! ទទួលយកការផ្ដល់ជូនពិសេសពីរោងភាពយន្ត លេជេន និងកម្មវិធីធ្វើដំណើរ TADA។

ទទួលយកនូវបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសក្នុងការទៅទស្សនាខ្សែភាពយន្តល្បីៗនៅ រោងភាពយន្ត លេជេនដោយការធ្វើដំណើរជាមួយ TADA Cambodia និងរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ ៦០០០៛ សម្រាប់ការជិះមក ជាមួយប្រូម៉ូកូដ TADA2LEGEND។

សុពលភាពសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនៅរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះតទៅ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី និងអ្នកកំពុងប្រើ។

នៅចាំអីទៀត? កក់ការធ្វើដំណើរជាមួយ TADA ឥឡូវនេះដើម្បីទៅទស្សនារឿងនៅរោងភាពយន្តលេជេនទាំងអស់គ្នា!!

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!!!

Click Here to visit our official website: https://www.legend.com.kh