ជាមួយអ្នកណាបាន ជាមួយកញ្ញា មាន សូនីតា រឿងអ្វីក៏ទៅរួចដែរ ធ្លាប់តែឃើញសម្តែង និងច្រៀង ឥឡូវនេះចេះចម្អិនមាន់បំពងស្រួយ ៣ពណ៌ ៣រសជាតិទៀតណ៎ លេងសើចម៉េចបាន តែម្តងនេះមិនមែនគ្រាន់តែចម្អិនធម្មតាទេ គឺប្រគួតគ្នាចម្អិនរកស្នាដៃ និងរសជាតិឆ្ងាញ់។

ហាង មាន់ស្រួយ - Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ – Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ - Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ – Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ - Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ – Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ - Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ – Angel Food

និយាយដល់មាន់ស្រួយ ៣ពណ៌ ៣រសជាតិ ដែលកញ្ញា មាន សូនីតា ប្រកួតចម្អិននេះ តើមានអ្នកណាខ្លះមិនទាន់បានទៅទិញសាកខ្លះ? អត់សាកតិចថាស្តាយក្រោយណា ចំណីមាត់ថ្មីផង សម្រាប់ទីតាំងស្រួលរកណាស់ ជិះកាត់មុខហាង Circle K ជិតបាក់ទូក ក្រឡេកតិចឃើញហើយ នៅមានទីតាំងមួយទៀតគឺ នៅជិតសាលាទួនហ្វា ផ្លូវ ៣១០ កែងផ្លូវ៦១ ។ ហើយសម្រាប់រសជាតិវិញ មើលតែមាត់កញ្ញា មាន សូនីតាទៅដឹងថាឆ្ងាញ់ប្លែកហើយ ទោះប្រកួតចាញ់ ក៏មាត់នៅតែឆ្ងាញ់ដែរ។ សម្រាប់មាន់ស្រួយបំពង ជាផលិតផលរបស់ Angel Food មានដល់តែ៣ រសជាតិ ៣ពណ៌ មានដូចជា៖ មាន់ក្រហមបំពងរសជាតិហិរ មាន់មាសបំពងរសជាតិខ្ទឹម​ ស មាន់បំពងធ្យូងឬស្សី សុទ្ធតែប្លែក ហើយឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិតែម្តង។

ហាង មាន់ស្រួយ - Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ – Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ - Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ – Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ - Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ – Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ - Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ – Angel Food

ចឹងកុំភ្លេចណា ត្រៀមខ្លួនទទួលយករសជាតិថ្មី ពី Angel Food Cambodia មាន់ស្រួយ ៣ពណ៌ ៣រសជាតិ ធានាលោកអ្នកពិតជាប្លែកអារម្មណ៍ ជាមួយរសជាតិថ្មីមួយនេះ ស្រួយៗ ក្តៅៗ អ្នកដែលមិនទាន់បានទៅសាក ប្រយត្ន័ស្តាយក្រោយណា។

ហាង មាន់ស្រួយ - Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ – Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ - Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ – Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ - Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ – Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ - Angel Food
ហាង មាន់ស្រួយ – Angel Food

ហាង មាន់ស្រួយ – Angel Food
លេខទូរស័ព្ទ៖ 093541412 / 012751502
ទីតាំងទី១ ៖ ខាងមុខហាង Circle K ជិតបាក់ទូក ស្ថិតនៅលើផ្លូវ 217 សាលឌឺហ្គោល កែងនឹងផ្លូវ 161
ទីតាំងទី២ ៖ នៅជិតសាលាទួនហ្វា ផ្លូវ ៣១០ កែងផ្លូវ៦១

វីដេអូ៖