នៅថ្ងៃសម្រាកចុងសប្តាហ៍ ឬថ្ងៃបុណ្យខាងមុខនេះតើលោកអ្នកមានគម្រោងនឹងនាំបុត្រធីតាទៅកំសាន្តនិង ទស្សនារឿងដែរឬទេ?

រោងភាពយន្តបានបើកដំណើរការនូវសាលបញ្ចាំងសម្រាប់កុមារដែលជាសាលកុមារពិសេស ដែលមានតែមួយគត់ និង ដំបូងបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា ស្ថិតនៅក្នុងរោងភាពយន្តលេជេន អេដិន ចង់ដឹងថាសាលកុមារ​របស់រោងភាពយន្តលេជេនយើងមានលក្ខណៈពិសេសដូចម្តេចខ្លះ? តោះ ទៅអានអត្ថបទខាងក្រោមនេះ៖

សម្រាប់លក្ខណៈពិសេសរបស់សាលកុមារ (Kids Hall) យើងគឺ ធ្វើឡើងសម្រាប់កុមារ និងគ្រួសារជាពិសេសតែម្ដង ហើយល្អសម្រាប់ប្អូនតូចៗមកទស្សនា ព្រោះយើងបានធ្វើការបន្ថយកម្រិតសំឡេងអោយទាប និងពន្លឺភ្លឺ ជាងពីសាលធម្មតា និង បញ្ចាំងតែរឿងប្រភេទ2Dតែប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួល និងល្អបំផុតក្នុងការទស្សនាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក ជាពិសេសទៅទៀតយើងក៏មានជាកន្លែងនិងឧបករណ៍សម្រាប់ពួកគាត់លេងកំសាន្តផងដែរ។

នៅចាំអីទៀត? មកទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយ សាលកុមារ (Kids Hall) នៅរោងភាពយន្តលេជេនទាំងអស់គ្នាណា៎ សម្រាប់តម្លៃសំបុត្រក៏សមរម្យផងដែរ។

ជួបគ្នាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះនៅ Kids Hall នៃរោងភាពយន្តលេជេនអេដិន!

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!

Click Here to visit our official website: http://www.legend.com.kh/