តើលោកអ្នកបានទស្សនារឿង ស្នេហាក្មេងៗ ឬ Young Loveតាមរយៈឈុតខ្លីៗ (Trailer) ហើយឬនៅ? ឥឡូវនេះរឿងស្នេហាក្មេងៗ ឬYoung Love បានចាក់បញ្ចាំងនៅគ្រប់សាខារបស់រោងភាពយន្តលេជេនហើយ ធានាថាល្អមើលនិងត្រូវចិត្តសម្រាប់យុវវ័យទាំងអស់។

សម្រាប់លោកអ្នកដែលមកទស្សនារឿងនេះនៅរោងភាពយន្តលេជេនគ្រប់សាខា យើងក៏មានជាកម្មវិធីពិសេសដូចខាងក្រោម៖- រាល់ការជាវសំបុត្រកុនប្រភេទធម្មតារឿង ស្នេហាក្មេងៗ ឬ Young Love ចំនួន 4សន្លឹក ជាមួយនិងឈុត Combo set (អាហារនិងភេសជ្ជៈ) ចំនួន 2 ឈុត លោកអ្នកនឹងទទួលបានអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមៗ។ 

កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់អស់ពីស្តុក និងមានគ្រប់សាខារបស់រោងភាពយន្តលេជេន ។

តោះ!​ ប្រយ័ត្នអស់ពីស្តុកណា៎ បានទស្សនារឿងហើយចំណេញបានអាវ ស្នេហាក្មេងៗ ឬ Young Love ដ៏ខ្ជូតថែមទៀត! មានតែនៅរោងភាពយន្តលេជេនតែប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!

Click Here to visit our official website: http://www.legend.com.kh/