តើលោកអ្នកបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការភ្លក់រសជាតិរបស់ពោតលីងថ្មីដែលមានរសជាតិក្រូចមុនគេហើយឬនៅ? ឥលូវនេះពោតលីងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះបានមកដល់រោងភាពយន្តលេជេនហើយ!

Text: ​លោកអ្នកនឹងបានភ្លក្សនូវពោតលីងរសជាតិក្រូច ដែលជាពោតលីងពិសេសថ្មី រសជាតិប្លែក ប្រចាំរដូវកាលនេះ ដែលមានរសជាតិ ប្រៃ ផ្អែម និងមានក្លិនក្រូចឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំង ប្លែកមាត់ ធានាថាជក់មាត់តែម្ដងញ៉ាំម្តងហើយចង់់ញ៉ាំម្តងទៀត។​ ពោតលីងរសជាតិថ្មីនេះដែរមានតែនៅរោងភាពយន្តលេជេនយើងតែប៉ុណ្ណោះ​ និង​មាន​ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ នៅគ្រប់សាខារបស់រោងភាពយន្តលេជេន​។

សម្រាប់តម្លៃរបស់ពោតលីងរសជាតិក្រូចនេះដែរ ប្រអប់ធម្មតាតម្លៃ $2.00 និង ប្រអប់ធំតម្លៃ $3.50។

តោះ! មកក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដែលបានភ្លក់រសជាតិពោតលីងថ្មីនេះនៅរោងភាពយន្តលេជេន។
អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!

Click Here to visit our official website: http://www.legend.com.kh/