ធ្មេច​បើ​កៗ​ ជិត​ដាច់ឆ្នាំ​ហើយ​ មាន​គិតថា​ចង់​រក​ការងារ​ធ្វើ​ត្រូវ​ជំនាញ​ដែល​ខ្លួន​ស្រលាញ់​ពេញចិត្ត​អត់​? នៅ​ទីនេះ​! មានឱកាស​ការងារ​ ៧មុខតំណែង កំពុង​រង់ចាំ​អ្នក​។ ចំពោះ​អ្នក​ដែល​កំពុង​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ​ ចង់​ផ្លាស់​ប្តូរ​បទពិសោធន៍​ ឬចង់​សាកល្បង​ការងារ​ជាមួយ​ពួក​យើង​ ក្នុងចំណោម​មុខតំណែង​ទាំង៧​ នេះ​បើ​គិតថា​ត្រូវ​នឹង​ជំនាញ​របស់​អ្នក​ កុំ​ភ្លេច​ដាក់ពាក្យ​មក​ឥឡូវនេះ។

ព័ត៌មានលម្អិតមុខតំណែងទាំង៧

  • Sales Representative (Facetaste & 60Buzz) សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ ចុចទីនេះ
  • Actor/Actress សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ ចុចទីនេះ
  • Videographer សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ ចុចទីនេះ
  • Assistant Director សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ ចុចទីនេះ
  • Video Editor សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ ចុចទីនេ
  • Content Writer & Content Creator សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ ចុចទីនេះ

អ្នកក៏អាចធ្វើការផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយៈអ៊ីម៉ែល hr@kspg.co ដោយដាក់ Subject “Pick Me” ឬទំនាក់ទំនងមកសួរដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរសព្ទលេខ 089 524 052

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុននេះហើយ។