ជាទូទៅ យើងតែងតែ សង្កេត ឃើញថា មានអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីដោយ​ការ​​ ចំណាយ ថវិការ​ជាច្រើន សំរាប់ ម៉ាកល្បីៗ​ តំលៃខ្ពស់ ហើយក៏មានអ្នកខ្លះ ទៀតប្រើធន់មធ្យម និងមួយចំនួនទៀត ក៏មិនទាន់បានប្រើនៅ ឡើយ ។ ដូច្នេះយោងតាមវីដេអូខាងក្រោមយើង គួរតែនាំគ្នាងាកមក សាកល្បង ធ្វើវិធី បែបងាយៗ​តាមការ ច្នៃប្រឌិត ថែមទាំងចំណាយ ពេលតិច ហើយមាន ប្រយោជន៍ក្នុងការសំអាត គ្រប់កន្លុកកន្លៀតដែលយើងមិន អាចលូកដល់ មិនថា ក្នុងផ្ទះ ក្នុងឡាន និងការិយាល័យជាដើម ។

How to make air blower
How to make air blower

How to make air blower

How to make air blower

សូមទស្សនា វីដេអូដូចខាងក្រោម រូចសាកល្បងអនុវត្តមើល

ប្រភពពី​ YouTube Channel Navin Khambhala # crazyNK