នៅ​តាម​បណ្តា​ប្រទេស​ជា​ច្រើន លើ​ពិភពលោក​យើង​នេះ មើលទៅ​ហាក់​មាន​សភាព​ស្ងប់ស្ងាត់ ប៉ុន្តែ​ប្រទេស​ទាំងនោះ​តែងតែ​បង្ហាញ​សាច់ដុំ​ដាក់​គ្នា​ខាង​វិស័យ​យោធា និង​បច្ចេកវិទ្យា​ខាង​អាវុធ​ទំនើប​ៗ ជា​ពិសេស​គឺ​សម្រាប់​ប្រទេស​មហាអំណាច​ធំ​ៗ​តែ​ម្តង​។ ជាក់ស្តែង​ប្រទេស ចំនួន​10 ដែល​មាន ឧ​ទ្ធ​ម្ភា​ចក្រ ច្រើន​ជាងគេ ដើម្បី​ការពារ​ប្រទេស​ពួក​គេ បង្ហាញ​សាច់ដុំ​ខាង​វិស័យ​យោធា និង​ដើម្បី​ជួយ​សង្គ្រោះ​ប្រជាជន​ពី​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ធម្មជាតិ​ផ្សេង​ៗ តោះ​! ទស្សនា​ប្រទេស​ទាំង 10 ដែល​មាន​ឧ​ទ្ធ​ម្ភា​ចក្រ​ច្រើន​ជាងគេ​នៅ​លើ​ពិភពលោក ក្នុង​ឆ្នាំ 2016 នេះ។

10. ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ មានឧទ្ធម្ភាចក្រ 361 គ្រឿង

Germany

9. ប្រទេសអ៊ីតាលី  មានឧទ្ធម្ភាចក្រ 422 គ្រឿង

Italy

8. ប្រទេសតួគី មានឧទ្ធម្ភាចក្រ 448 គ្រឿង

Turkey

7. ប្រទេសបារាំង មានឧទ្ធម្ភាចក្រ 612 គ្រឿង

France

6. ប្រទេសជប៉ុន មានឧទ្ធម្ភាចក្រ 638 គ្រឿង

Japen

5. ប្រទេសឥណ្ឌា មានឧទ្ធម្ភាចក្រ 648 គ្រឿង

India

4. ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មានឧទ្ធម្ភាចក្រ 681 គ្រឿង

outh Korea

3. ប្រទេសចិន មានឧទ្ធម្ភាចក្រ 803 គ្រឿង

China

2. ប្រទេសរុស្ស៊ី មានឧទ្ធម្ភាចក្រ 1237 គ្រឿង

Russia

1. សហរដ្ឋអាមេរិច មានឧទ្ធម្ភាចក្រ 6087 គ្រឿង

USA