ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ ចេញមកធ្វើបាបផ្លូវចិត្តទៀតហើយ លេងសុទ្ធតែត្រី និងមាន់ដុតបំពង់ឫស្សីចឹងៗអី រសជាតិឆ្ងាញ់មិចទៅណ៎។ បើគ្រាន់តែដុតធម្មតាឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះហើយ ចុះទម្រាំដុតក្នុងបំពង់ឫស្សីចឹងទៀត ហឹមកុំទ្រាំស្រក់ទឹកមាត់ធ្វើបាបផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងអីណា មកកាន់ហាងមកដឹងតែផ្អែមមាត់ហ្មង។

ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ

ដូចដែរធ្លាប់ដឹងពីមុនមកហើយថាមុខម្ហូបនៅក្នុង ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ នីមួយៗគឺសុទ្ធតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសប៉ុណ្ណា។ ហើយចំពោះមីនុយថ្មីនេះ គឺថារសជាតិឆ្ងាញ់មិនធម្មតាទេ ទាំងសាច់មាន់ និងត្រី ដែរដុតក្នុងបំពង់ឫស្សីនេះមានក្លិនយ៉ាងឈ្ងុយ ហើយមានទឹកជ្រលក់ជាច្រើនមុខ ចង់ជ្រលក់ជាមួយទឹកជ្រលក់មួយណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរ។

ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ

ម៉ោះស្គាល់កន្លែងល្អ មានមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណេះហើយនៅចាំអីទៀត នាំគ្នាមកសាកត្រីដុត មាន់ដុតហ្នឹងមក ទាន់ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ផង ញ៉ាំអោយឆ្ងាញ់មាត់ប្លែកអារម្មណ៍ម្ដង៕

ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ

ហាង មីទាញតុងយុាំ
ទីតាំង៖ ស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវ ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម
លេខទូរសព្ទ៖ 096 548 4342 / 061 316 683

វីដេអូ៖